За мен

Home За мен

Георги Янев - адвокат

Адвокатски защити на лица обвинени в извършване на престъпление. Защита при предварителна проверка ,досъдебно производство ,съдебна фаза. Услуги на лица пострадали от престъпление. Защита на вашите адвокатски интереси и договаряне на обезщетения във връзка с причинени имуществени и неимуществени вреди по повод пътно – транспортни произшествия. Отговорност на държавата и общината за вреди причинени на гражданите. Обжалване на всякакви откази на застрахователи. Услуги при обжалване на всякакви наказателни постановления от пътна полиция. Защита на конкуренцията, защита на потребителите и др. Обжалване на уволнения и консултации по повод уволнението. Обжалване на всички видове дисциплинарни наказания. Адвокатско посредничество при преговори с работодателя.
Изготвяне на всякакви видове адвокатски договори. Посредничество във връзка със сключване, прекратяване и изменяне на договори. Процесуално представителство във връзка със спорове за неизпълнение на договори. Непозволено увреждане.

Георги Янев - адвокат

Адвокатски консултации и услуги град Бургас от адвокат Георги Янков Янев . За придобиването на адвокатски права той е завършил висшето си образование по специалност Право през 2005/2010 година в „ Бургаски Свободен Университет ”. От 01.06.20013 година, адвокат Янев е вписан в Бургаска адвокатска колегия. През 2015 година е вписан в Национално бюро за правна помощ и в регистъра за дежурни адвокати ,където предлага адвокатски защити на обвиняеми , подсъдими,граждански ищци и граждански ответници .

Адвокатски професионални услуги към настоящия момент адвокат Георги Янев предлага в различни области на правото- наказателно право, семейно право –брачни искове включващи :издръжка ,родителски права ,режим на лични отношения ,фамилно име ,делба на имущество и др, търговско право ,гражданско и други области на правото ,предлага консултантски услуги. Освен извън съдебно,досъдебно и съдебно представителство, той предлага и устни ,писмени консултации, свързани с наложените практики. Негови основни приоритети са добрата комуникация, качествените услуги и реалните възможности, които могат да бъдат постигнати при решаването на всеки отделен казус. Клиентите имат възможност да се свържат с адвокат ГЕОРГИ ЯНЕВ на посочените телефон или имейл, да получат консултация относно основния проблем и да им бъде оказана извън съдебна и съдебна помощ, ако това е необходимо. Адвокат ЯНЕВ и неговият екип посочват всички възможности на всеки клиент относно техния казус в синхрон с най-високите адвокатски стандарти. Правните услуги са съобразени с актуалното българско и европейско законодателство .

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ МЕН

Георги Янев - адвокат

10

Години опит

400

Дела

600

Доволни клиенти

ПЪТНА КАРТА

Моят правен път

КАКВО КАЗВАТ КЛИЕНТИТЕ

Клиентски отзиви