Георги Янев

Адвокат

За подготовка на искането почл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс

500.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За подготовка на искането почл. 368 от Наказателно-процесуалния кодекс минималното възнаграждение е 500 лв.