Георги Янев

Адвокат

За процесуално представителство

300.00лв.

Заплаща се онлайн първоначално минималната такса от 300 лв. Вижте таблицата с тарифите.

Описание

За процесуално представителство, защита и съдействие по дела с определен интерес възнагражденията са следните:

1. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес до 1000 лв. – 300 лв.;
2. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 1000 до 5000 лв. – 300 лв. + 7 % за горницата над 1000 лв.;
3. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес от 5000 до 10 000 лв. – 580 лв. + 5 % за горницата над 5000 лв.;
4. (изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) при интерес над 10 000 лв. – 830 лв. + 3 % за горницата над 10 000 лв.