Георги Янев

Адвокат

Изготвяне на въззивна жалба

300.00лв.

(Изм. – ДВ, бр. 2 от 2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За изготвяне на въззивна жалба, отговор по въззивна жалба и изготвяне на писмен отговор по искова молба без явяване в съдебно заседание, както и за проучване на гражданско дело и приподписване на касационна жалба по чл. 284, ал. 2 ГПК, когато не е изготвена от приподписващия адвокат, възнаграждението е в размер 3/4 от възнаграждението по чл. 7 или 8, но не по-малко от 300 лв.