Георги Янев

Адвокат

(Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията

500.00лв.

(Нов – ДВ, бр. 28 от 2014 г.) За процесуално представителство, защита и съдействие в производства пред Комисията за защита от дискриминация и Комисията за защита на конкуренцията извън случаите по чл. 8, ал. 2, т. 5