Георги Янев

Адвокат

Нотариални покани

50.00лв.

Нотариални покани, за молба за приемане или отказ от наследство, за изготвяне на книжа за нотариално вписване, за молба за опрощаване на дължими суми и за други молби